Høyanger historielag

Vi jobbar for å fremme interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Høyanger kommune si historie og som kan fortelje om folk sine levekår gjennom tidene.
Årbok 2022

Aktuelle saker

Bilete frå Berge

Bilete frå Berge

Vi vil leggje inn bilete frå Berge, frå gardane 55, 56 og 57. Vi startar med nokre bilete frå giftarmål. Dei første bileta er frå bryllupet til Astrid og Odd Berge og Gunvor og Erling Øyehaug. Odd leverte frå seg ein framifrå dokumentasjon av drifta på bruket sitt,...

Ortnevik skipsbyggeri

Ortnevik skipsbyggeri

av Hjalmar Brekke Soga om to falleferdige hus Når du kjem til Ortnevik etter ”Landevegen”, er noko av det fyrste du møter er to store falleferdige hus som står like ved sjøkanten og vitnar om ei anna tid og tilstand. Som ”port” til Ortnevik, og minne om eit eller...

Årbok Høyanger 2022

Årbok 2022

Årboka vart lansert 25.11.22. Her kan du lese om blant anna Lavik kommunale husmorskule.

Bli medlem

6 + 8 =

Årskontingenten er kr 150,-. Faktura blir ettersendt pr. e-post

Kontakt oss

Styreleiar Janne Kristin Bøyum: 90 60 85 17

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243