Høyanger historielag

Høyanger historielag vart skipa den 09.09.2009. Laget
har til føremål å fremme interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Høyanger kommune si historie og som kan fortelle om folk sine levekår gjennom tidene.
Årbok 2022
Årbok Høyanger 2022

Årbok 2022

Årboka vart lansert 25.11.22. Her kan du lese om blant anna Lavik kommunale husmorskule.

Bli medlem

9 + 11 =

Årskontingenten er kr 150,-. Faktura blir ettersendt pr. e-post

Kontakt oss

Styreleiar Janne Kristin Bøyum: 90 60 85 17

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243