Høyanger historielag

Vi jobbar for å fremme interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Høyanger kommune si historie og som kan fortelje om folk sine levekår gjennom tidene.
Årbok 2022

Aktuelle saker

Oldenburg – skipet på botnen av fjorden

Oldenburg – skipet på botnen av fjorden

Foto: Bombinga av Oldenburg i Vadheim 7. april 1945. Her ser vi eit av at dei engelske flya skyt rakkettar mot Oldenburg. (dykking.no/RAF - krigsarkiv) 7. april 1945 vart det tyske lasteskipet Oldenburg senka av engelske fly i Vadheim. Dette var ei dramatisk hending...

Ståpelen

Ståpelen

Foto: Fjellpartiet Ståpelen på byrjinga av 1930-talet medan nyevegen til Nordeide er under bygging. (Foto: Eugen Nordahl-Olsen senior/Fylkesarkivet i Vestland) SFFf-1992050.167681 Etter notat av Sverre Berge Sommaren og hausten 1934 gjekk det føre seg arbeid i...

Berge ungdomslag

Berge ungdomslag Harald A. Berge skreiv om Berge ungdomslag i samband med at Sogn ungdomslag fylte 50 år. Heftet «Sogn ungdomslag 50 år» blei gitt ut i 1946. Berge ungdomslag blei skipa i 1895, og har med visse avbrot vore tilslutta Sogn ungdomslag. Den første...

Årbok Høyanger 2022

Årbok 2023

I Årbok Høyanger 2023 kan du lese mange flotte historiar frå Høyanger kommune. Her finn du mellom historia om Høyanger barneskule, Valhall i Høyanger, stølar på Nessane og mjølkebåtrutefart til  på 1930-talet.

Bli medlem

2 + 8 =

Årskontingenten er kr 150,-. Faktura blir ettersendt pr. e-post

Kontakt oss

Styreleiar Gaute Ljotebø: 99 59 41 57

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243