Høyanger historielag

Vi jobbar for å fremme interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Høyanger kommune si historie og som kan fortelje om folk sine levekår gjennom tidene.
Årbok 2022

Aktuelle saker

Pubseminar: By- og bygde fotografane

Pubseminar: By- og bygde fotografane

Høyanger historielag har gleda av å invitere alle historieinteresserte til eit pubseminar på Joss Pub kl. 18.00 fredag 6. september 2024. Der temaet er by- og bygdefotografar. Foto: Ei gruppe på tur på Håland med utsikt over Høyanger i september 1919. (Eugen...

Senkinga av «Oldenburg» i Vadheim 7. april 1945

Senkinga av «Oldenburg» i Vadheim 7. april 1945

Laurdag 7. april 1945 vart det tyske transportskipet «Oldenburg» senka av britiske bombejagarar innerst i Vadheimsfjorden. Dette var ei hending som sette djupe spor i dei som opplevde det. Ingen norske liv gjekk tapt, men det var nære på. Eit forvarsel På føremiddagen...

Ståpelen

Ståpelen

Foto: Fjellpartiet Ståpelen på byrjinga av 1930-talet medan nyevegen til Nordeide er under bygging. (Foto: Eugen Nordahl-Olsen senior/Fylkesarkivet i Vestland) SFFf-1992050.167681 Etter notat av Sverre Berge Sommaren og hausten 1934 gjekk det føre seg arbeid i...

Årbok Høyanger 2022

Årbok 2023

I Årbok Høyanger 2023 kan du lese mange flotte historiar frå Høyanger kommune. Her finn du mellom historia om Høyanger barneskule, Valhall i Høyanger, stølar på Nessane og mjølkebåtrutefart til  på 1930-talet.

Bli medlem

4 + 8 =

Årskontingenten er kr 150,-. Faktura blir ettersendt pr. e-post

Kontakt oss

Styreleiar Gaute Ljotebø: 99 59 41 57

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243