Høyanger historielag

Vi jobbar for å fremme interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Høyanger kommune si historie og som kan fortelje om folk sine levekår gjennom tidene.
Årbok 2022

Aktuelle saker

Ortnevik skipsbyggeri

Ortnevik skipsbyggeri

av Hjalmar Brekke Soga om to falleferdige hus Når du kjem til Ortnevik etter ”Landevegen”, er noko av det fyrste du møter er to store falleferdige hus som står like ved sjøkanten og vitnar om ei anna tid og tilstand. Som ”port” til Ortnevik, og minne om eit eller...

Ny nettside

Ny nettside

Høyanger historielag lanserer nettside 21.12.22

Årbok Høyanger 2022

Årbok 2022

Årboka vart lansert 25.11.22. Her kan du lese om blant anna Lavik kommunale husmorskule.

Bli medlem

2 + 1 =

Årskontingenten er kr 150,-. Faktura blir ettersendt pr. e-post

Kontakt oss

Styreleiar Janne Kristin Bøyum: 90 60 85 17

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243