I åra 1922-1956 var det husmorskule på futegarden på Alværa i Lavik. I Kjerstin Risnes sin artikkel om denne skulen årets årbok kan ein lese om oppstarten, drifta og til slutt nedlegginga av skulen. Som det kjem fram at tittelen på artikkelen, var det ingen enkel sak å få i gang og drifte ein husmorskule på futegarden i Lavik. Sjå meir i Årbok Høyanger 2022

(Foto og bilettekst er faksmile frå Årbok Høyanger 2022.)