Vi vil leggje inn bilete frå Berge, frå gardane 55, 56 og 57. Vi startar med nokre bilete frå giftarmål. Dei første bileta er frå bryllupet til Astrid og Odd Berge og Gunvor og Erling Øyehaug. Odd leverte frå seg ein framifrå dokumentasjon av drifta på bruket sitt, 55/1. Habil på trekkspel var han også. Erling Øyehaug budde ei tid på garden til Odd, da garden var driven og eigd av Odd sine foreldre, Bertina og Eystein Berge. Som diktar var Erling kjent under namna Bonsak og Rimfakse.