I Årbok Høyanger 2023 har Bjørn Hjelmeland skive ein artikkel om historia til den 100 år gamle Høyanger barneskule. Eit av bileta nytta i denne artikkelen stod på trykk i Minneboka i Ytre Sogn 25. oktober 2002. Det er Johan Øren som har levert biletet inn til avisa.

Biletkart til bilete Høyanger Folkeskule ca. 1930.

Biletkart til bilete Høyanger Folkeskule ca. 1930. (Ytre Sogn 25. oktober 2002)

Tekst til bilete Høyanger Folkeskule ca. 1930

Tekst til bilete Høyanger Folkeskule ca. 1930 (Ytre Sogn 25. oktober 2002)