I Årbok Høyanger 2023 har Bjørn Hjelmeland skive ein artikkel om historia til den 100 år gamle Høyanger barneskule. Eit av bileta nytta i denne artikkelen stod på trykk i Minneboka i Ytre Sogn 20. februar 2004. I samband med  dette hadde Oddvar Hjetland gjort eit godt stykke arbeid med å finne namna på dei som er på biletet.

Høyanger skule med elevar 1923.

Høyanger skule med elevar 1923. (Ytre Sogn 20. februar 2004)

Tekst med "nyeskulen" i Høyanger i 1923 forfatta av Oddvar Hjetland

Tekst av Oddvar Hjetland (Ytre Sogn 20. februar 2004)

Biledkart over elevar frå Høyanger skule 1923

Bildekart (Ytre Sogn 20. februar 2004)

Elevar ved Høyanger skule 1923

Elevar ved Høyanger skule 1923. (Ytre Sogn 20. februar 2004)

(Beklagar kvaliteten på bilete, det er ei avfotogrfering av avis. Historielaget har diverre ikkje tilgang til orginalbilete. Om vi får tak i det, så vil vi skifte det ut i denne artikkelen. Har du dette biletet, gi meg ei melding via epost: gautelj@gmail.com)