Årsmøte Høyanger historielag blir helde onsdag 21. februar 2024 kl. 18.30 i festsalen Høyanger samfunnshus

Vanlege årsmøtesakar.

Saker som skal handsamast på årsmøtet må komme styret i hende innan 14. februar 2024.

Enkel servering

-Styret-