Aktuelt

Her finn du siste nytt og aktuelle saker frå Høyanger historielag.

Pubseminar: By- og bygde fotografane

Pubseminar: By- og bygde fotografane

Høyanger historielag har gleda av å invitere alle historieinteresserte til eit pubseminar på Joss Pub kl. 18.00 fredag 6. september 2024. Der temaet er by- og bygdefotografar. Foto: Ei gruppe på tur på Håland med utsikt over Høyanger i september 1919. (Eugen...

les mer
Senkinga av «Oldenburg» i Vadheim 7. april 1945

Senkinga av «Oldenburg» i Vadheim 7. april 1945

Laurdag 7. april 1945 vart det tyske transportskipet «Oldenburg» senka av britiske bombejagarar innerst i Vadheimsfjorden. Dette var ei hending som sette djupe spor i dei som opplevde det. Ingen norske liv gjekk tapt, men det var nære på. Eit forvarsel På føremiddagen...

les mer
Ståpelen

Ståpelen

Foto: Fjellpartiet Ståpelen på byrjinga av 1930-talet medan nyevegen til Nordeide er under bygging. (Foto: Eugen Nordahl-Olsen senior/Fylkesarkivet i Vestland) SFFf-1992050.167681 Etter notat av Sverre Berge Sommaren og hausten 1934 gjekk det føre seg arbeid i...

les mer

Berge ungdomslag

Berge ungdomslag Harald A. Berge skreiv om Berge ungdomslag i samband med at Sogn ungdomslag fylte 50 år. Heftet «Sogn ungdomslag 50 år» blei gitt ut i 1946. Berge ungdomslag blei skipa i 1895, og har med visse avbrot vore tilslutta Sogn ungdomslag. Den første...

les mer
Eides Hotell – det første hotellet i Høyanger

Eides Hotell – det første hotellet i Høyanger

Det første hotellet i Høyanger vart reist på tuftene til den gamle husmannsplassen Hagen under Hjetland. Her regjerte enka «Guri i Hagen». Då industrien kom til Høyanger i 1916 bygde ho saman med svigersonen Anders C. Eide opp eit hotell på staden der husa stod....

les mer
Rock og blues i Høyanger – historie og lidenskap

Rock og blues i Høyanger – historie og lidenskap

Eg har tenkt å skrive litt om rock og blues som har vore ei interesse for meg så lenge eg kan hugse. Eg meiner alle fortener å ha ein lidenskap. Musikk og då særleg rock og ikkje minst blues, er lidenskapen min. Eg har òg prøvd å forklare det i ein såkalla...

les mer
Veg til Sørestrand

Veg til Sørestrand

For veglause grender og gardar var det å få bilveg fram ei viktig kampsak. Etterkvart vart det ein føresetnad for busetting. Det å få vegutløysing var for mange ein lang og seig prosess. Ein ting var det å få gjennomslag for vegkrav og etter kvart tilskot. Ofte måtte...

les mer

Årsmøte Høyanger historielag 2024

Høyanger historielag heldt årsmøte i festsalen på Høyanger samfunnshus 21. februar 2024. Det var 19 tilstade på årsmøtet. Etter 10 år som leiar i Høyanger historielaget takka Janne Kristin Bøyum av. Også skrivar Heidi Johanne Bøyum gav seg og i styret. Som ny leiar...

les mer

Jakta på sanninga om Gjest Baardsen på Berge

Rune Osland har søkt etter sanninga om Gjest Baardsen sine bravader på Berge i Høyanger. Høyanger historielag har fått løyve til publisere det han har funne ut. Rune skriv: "I muntlege overleveringar er Gjest Baardsen Sogndalsfjøra nemnd i fleire samanhengar med Berge...

les mer