Årbok

Kvart år gir Historielaget ut årbok med tema frå lokalhistoria i Høyanger kommune.

Du kan bestille årbok i skjemaet under.

 

Bestill Årbok

Kryss av for årstala du vil bestille

6 + 2 =

Pris kr 250,- pr bok, (kr 200,- for medlemmer). Betaling via tilsendt faktura

Framside_2023

Årbok 2023

 • Høyanger barneskule 100 år
 • Nordeide – frå leiglending til sjølveige
 • Stølar på Nessane
 • Produktutvikling i aluminumsindustrien, slik ein prest ser det
 • Valhall – eit bygde-Noreg på industristaden
 • Bjørn West soldatar på flukt i maidagane 1945
 • Eksersisplass i Vadheim – «Hovlandsøren» i Vadheim
 • Bygderute Bjordal – Høyanger. Den første tiden; oppstart og strid
 • Surmjølksuppe – gløymt, men herleg sommardesert
 • «Bygdejenta» frå Lavik kommunale husmorskule
Årbok Høyanger 2022

Årbok 2022

 • Høyanger Sanitetsforening 100 år
 • Sjur Berge spelemann og smed 1848-1931
 • Lord Robert Baden Powell fiska i Daleelva
 • Eit kart over Høyangsfjorden og eit brev frå 1912
 • Nordeide – i manns minne
 • Lavik kommunale husmorskule – ein stridens skule
 • Kvern og kverndrift på Sørebø
 • Stølar i Lånefjorden
Årbok Høyanger 2021

Årbok 2021

 • OrtneVikingane
 • Ei bygd i endring
 • Høyanger meieri 1932-1986
 • Førstereisgutt på «Solrenning»
 • Om «Cleuoldz Thingstue» og andre historier frå Klævold
 • Ivar Aasen besøkte Vadheim og Lavik under språkreisa si i 1842-43
 • Draumen om ein gard på Austlandet?
 • AS Vadheim Elektrochemiske Fabriker
 • Stadnamn til nytte og strid
 • Lokalhistoriske tidsskrift i Sogn og Fjordane
Årbok Høyanger 2020

Årbok 2020

 • Då krigen kom til Høyanger
 • Barndom sommeren 1940
 • Korleis skaffe mat i ei kritisk tid?
 • Skulen i Høyanger under 2. verdskrigen
 • Flymeldepostar på Åkre, Nessane og Ortnevik
 • Russaren i Massneset
 • Flykampen på Lavikdalen 7. april 1945
 • Dei som stod i mot
 • Kameratskap
 • Korleis fortelje historia om krigen?
Årbok Høyanger 2019

Årbok 2019

 • Hjulmakaren Gjert Raae – gjetarguten som fekk Kongens fortenestmedalje
 • Soga om Ura
 • Kyrkjebø som kyrkje- og handelsstad fram til rundt 1920
 • Handelsstaden Ramsli – liv, lagnad, handel og død
 • Hovlands kafé
 • Dytten
 • Arbeidsplass Høyanger sjukehus
 • Bilproduksjon i Høyanger
 • Næringsverksemder på Sæbøtangen frå 1920-talet fram til 1960
 • Ord og uttrykk frå Måren og Bergen
 • Kapteingården på Maaren
 • Huset som aldri blei bygt
 • Å drikke jul – for god årsvekst og fred
Årbok Høyanger 2018

Årbok 2018

 • Ullebøvegen
 • Veganlegget Bjordal – Søreide
 • Byved frå Klævold
 • Familien Fasting i Lavik
 • Soga om Gro Nilsdotter 1804-1867
 • Husmannssøner i Lavik blir lærarar
 • Bedriftsavisa Bluss
 • Høyanger kulturskule 40 år
 • Rock og Blues i Høyanger – historie og lidenskap
 • Glimt frå friidrett i IL Høyang på delar av 50- og 60-talet
 • Friidrett i IL Høyang
Årbok Høyanger 2017

Årbok 2017

 • Den klassedelte idretten – Høyanger idrettsforening og Falken 1917-1957
 • Falken under AIF-sjerna
 • Skulle læra indresogningane fotball
 • «Mitt Høyang»
 • Barneturn på 60-talet, Ei personleg beretning ispedd litt fakta
 • Turn etter år 2000
 • Skisporten i Høyanger
 • «Vi lånte skiutstyr og lagfargane var det så som så med»
 • Handballen i IL Høyang
 • Innebandy i Høyanger
 • Opptakten til Vadheim Idrettslag og idrettsbana
 • Lavik Idrettslag
 • Songen om Fjelltrimpostane i Lavik
 • Bjordal/Søreide Idrettslag
 • Ikjefjord IL
 • Kyrkjebø Idrettslag
 • Bygging av idrettsbane på Kyrkjebø
 • Karate og sykkel
Årbok Høyanger 2016

Årbok 2016

 • Hovland i Vadheim, omkring 1900
 • Husmannsvesenet på Kyrkjebø
 • Fiske i Fuglestfjorden kring 1900
 • Skillingsvisa si soge
 • Segner og stadnamn langs ein stølsveg i Sogn
 • Fylkessjukehuset for tuberkuløse i Ytre Song, Lavik Helseheim
 • Minne frå min barndom
 • Folkets Hus
 • Første mai dei første 100 åra
 • Historier fra pionertidens Høyanger V
 • Konkurransesymjing i Høyanger kommune
Årbok Høyanger 2013

Årbok 2015

 • Opplevingar frå tida som ekspeditør i Lavik for Fylkesbaatane
 • Høyanger – ein studie verd?
 • Industrisamfunnet som kulturminne – Fortida skaper framtida
 • Minnesbilde frå Høyanger i femtiåra
 • Oppvekst i Høyanger
 • Historier frå pionertidens Høyanger IV
 • Høyanger brevhus
 • Minne frå krigen i Bjordal 1940-1945
 • Hjelpesmann for Bjørn West
 • Hendingar frå krigstida i Bjordal
 • Flysvingen
 • Klævold kystfort
 • Den gamle bygdevegen Nordeide-Klævold på Kyrkjebø
 • Soga om han som laga musikken til Vestland Vestland – Sigurd Førsund
 • Tautrekking og loddtrekning
 • Brev frå Oslo til Vadheim i 1952
Årbok Høyanger 2014

Årbok 2014

 • Portrett av Kaptein Anton J. Østerbø
 • Utvandringa frå Måredalen – Ein lite kjend del av historia
 • Hyttelivet på Grimsosen og Bergsvatnet – slik eg hugsar det
 • Historier fra pionertidens Høyanger III
 • Høyangermålet – språkleg lapskaus eller lokal identitetsmarkør?
 • «17.mai i de røde sløifers tegn»
 • «Veims-posten»
 • Postkort frå Vadheim
 • Høyanger kommune 50 år
 • Frå Lavik formannskapsdistrikt til Høyanger kommune
 • 1814 – det mirakuløse året i Lavik prestegjeld
 • Lavik i endring
 • Bokomtale: frå Holck til Heggø
Årbok Høyanger 2013

Årbok 2013

 • Handelshuset på Søreide 1913-2003
 • Mjølkerutene på Måren 1932-1982
 • Husmorskulen i Lavik
 • Etableringa av Fylkessjukeheimen Tronvik
 • Parken – ein hageby
 • Bjørnejakt i Høyangsfjorden 1874
 • Historier fra pionertidens Høyanger II
 • Kommunistist intermesso for 90 år sidan
 • «En vellykket demonstrasjon i Høyanger»
 • Avisene i Høyanger
 • Steinbua i Blåvatn
 • «Vadheim-revolusjonen» i 1884
 • Ljotebø Transport AS 1963-2013
 • Facebook og anna lokalhistorie
 • Fotografi frå kaia
Årbok Høyanger 2012

Årbok 2012

 • Gamle Sæbøtangen 1916-1940
 • «Stiftingsmøte» for Høyanger
 • Avisutklipp
 • Historier fra pionertidens Høyanger I
 • Den første fagforeninga i Sogn og Fjordane
 • Bergegrenda
 • Lavik og Brekke Brandtrygdelag, Gjensidig 1890-1964
 • Ola med sjøen
 • Ruter og båtar på Måren 1839-1930
 • Skulevegen min
 • Bispestova i Lavik
 • Kven har ansvar for kulturminna våre?
Årbok Høyanger 2011

Årbok 2011

 • Ortnevik skipsbyggeri
 • Høyanger tettstad 100 år i 2015
 • Høyanger – ein tettstad – fleire kulturar?
 • Hans Bøyum og familien
 • Folk og gardsliv på Torvund
 • Veg til Sørestrand
 • Snikkarreiskapar frå Bjordal
 • Vadheim Sanitetsforening 1912-2012
 • Skyttarlag på Kyrkjebø
 • Måren – innviing av kraftstasjonen 26.08.2010
 • Bunader frå Sogn

Kontakt oss

Styreleiar Gaute Ljotebø: 99 59 41 57

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243