Oldenburg – skipet på botnen av fjorden

Oldenburg – skipet på botnen av fjorden

Foto: Bombinga av Oldenburg i Vadheim 7. april 1945. Her ser vi eit av at dei engelske flya skyt rakkettar mot Oldenburg. (dykking.no/RAF – krigsarkiv) 7. april 1945 vart det tyske lasteskipet Oldenburg senka av engelske fly i Vadheim. Dette var ei dramatisk...

Årsmøte Høyanger historielag 2024

Høyanger historielag heldt årsmøte i festsalen på Høyanger samfunnshus 21. februar 2024. Det var 19 tilstade på årsmøtet. Etter 10 år som leiar i Høyanger historielaget takka Janne Kristin Bøyum av. Også skrivar Heidi Johanne Bøyum gav seg og i styret. Som ny leiar...

Jakta på sanninga om Gjest Baardsen på Berge

Rune Osland har søkt etter sanninga om Gjest Baardsen sine bravader på Berge i Høyanger. Høyanger historielag har fått løyve til publisere det han har funne ut. Rune skriv: «I muntlege overleveringar er Gjest Baardsen Sogndalsfjøra nemnd i fleire samanhengar med...
Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Årsmøte Høyanger historielag blir helde onsdag 21. februar 2024 kl. 18.30 i festsalen Høyanger samfunnshus Vanlege årsmøtesakar. Saker som skal handsamast på årsmøtet må komme styret i hende innan 14. februar 2024. Enkel servering...