A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker

Årstal: 1900-1909 | Vadheim
Foto av arbeidarar og funksjonærar ved A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker ein søndag i 1908.

Arbeidarar og funksjonærar ved A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker ein søndag i 1908. Dei i første rekka kjem direkte ut frå fabrikken. Frå venstre Edvard A. Ullebø, Andreas Iversen, Andreas Hermansen, Gabriel Vik, Hans Hovland, Magnus Myrkrok og Lars Nilsen. Midtrekka frå venstre Sjur Sagen, Andreas Østensen, Edvard E. Ullebø, O. M. Håland, A. Kroksnes, Sjur Rørvik, Sjur Løbø, Ivar Brekke og Andreas Vårstøl.
Lengst bak frå venstre Helsing (kjemikar), Hans Mjelleli, Lasse Østreim, Oscar Olsen, Anders O. Hovland, Reinhardt Ullebø og Winsnes. (Eigar: A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker)