Bryllup på Berge 1

Årstal: 1930-1939 | Kyrkjebø
Bryllup på Berge, år 1938

Astrid og Odd Berge giftar seg på Berge i 1938. Astrid vaks opp på Indre Berge, på bruk 57/3. Astrid vaks opp på Indre Berge, på bruk 57/3. Odd var son av Eystein og Bertina og vaks opp på Ytre Berge, på bruk 55/1. Dei overtok og dreiv bruk 55/1 vidare.