Det gamle kraftverket i Måren

Årstal: 1950-1959 | Måren
Fota av transport av røyrgate. På biletet ser vi to menn og ein hest.

Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Her ser vi transport av røyrgate. Fv. Lars Flatebø og Ragnar Orvedal med «Orvedalsmerra». (Foto: privat eige)