Det gamle kraftverket i Måren

Årstal: 1950-1959 | Måren
Foto av montering av røyrgate.

Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Montering av røyrgate i Ulvegjelet (Foto: privat eige).