Det gamle kraftverket i Måren

Årstal: 1950-1959 | Måren
Foto av transport av røyrgate. På biletet ser ein tre menn og ein hest.

Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Her ser vi transport av røyrgate. Fv. Hans Runnestø, Gerhard Daae og Ragnar Orvedal med «Orvedalsmerra». Bygdefolket dreiv kraftverket til slutten av 1980-talet, då vart det overteke av Vadheim kommunale kraftlag, seinare Høyanger kommunale Kraftlag. (Foto: privat eige)