Kaia i Lavik

Årstal: 1950-1959 | Lavik
Ein av Fylkespåtane sine ruteskip til kai i Lavik.

M/S «Sognefjord» ved kai i Lavik i førstninga på 1950 åra. Det første anløp av nye passasjerbåten var 30. mai 1949 ved M/S «Sunnfjord». (Foto: Privat eige)