Kvern

Årstal: 2010-2019 | Søreide
Kvernhus

Teina, skoen, skaktreet, skaksteinane, spildtreet, kvernsteinane, kvernringen og mjølkista (foto i privat eige)

Stikkord: kvernhus | sørebø | sørsida