Stølsliv i Steinkvia 2

Årstal: 1900-1909
Stølsdrift i Steinkvia
Steinkvia 1904. Frå venstre ser vi Pernille f. Lønne, Else Lønne, Hilda Sylvarnes og Anna Klævold. I vindauget kan vi skimte Hanna Berge (56/2).