Stølsliv i Steinkvia 1

Stølsdrift i Steinkvia

Kufjord lastast med kyr i Steinkvia, ved Bergsvatnet. På biletet ser vi Olivia Kvalheim, damvaktar Lars Stendal og Per Sjurson Berge (bruk 57/1). Steinkvia var fjellstøl for bruk på Øvre Berge og Indre Berge.

Stikkord: Berge | flåte | støl