Vedkøyring på Nessane under krigen

Foto av lastebil som transporterar ved i Nessadalen.

Vedkøyring frå Nessadalen under krigen 1940-45. På taket sit Anfinn Våge, dei andre er ukjende. I Bergen var det stort behov for ved til husfyring og knott. Bergen Kommunale Vedlag, kom til Nessane med mange mann som snauhogg heile Nessadalen og Nordalen. Dei nytte to lastebilar som gjekk i trafikk frå Nessadalen til kaien. Frå kaien vart veden frakta vidare med båt . Mannskapet budde i Ungdomshuset, dei hadde eige kokke og matrom i kjellaren (Årbok Høyanger 2021, Ei bygd i endring, Liv Sande. Foto: privat eige).