Veganlegget Bjordal – Søreide

Mann på røysa under bygging av tunnel mellom Bjordal og Søreide.

På røysa etter ei salve under bygging av tunnelen mellom Bjordal og Søreide på midten av 1970-talet. Det var eit farefullt arbeid før dei hadde reinska taket for lause steinar. (Årbok Høyanger 2018, Veganlegget Bjordal-Søreide, Anders Søreide. Foto: Arne Olav Østerbø)