Veganlegget Bjordal-Søreide

Årstal: 1970-1979 | Bjordal
Dumbers med førar i Bjordal.

Veganlegget Bjordal-Søreide på midten av 1970-talet. Dumperen vart køyrd av Egil Førde som her står saman med maskina på Bjordalssida. (Årbok Høyanger 2018, Veganlegget Bjordal-Søreide, Anders Søreide. Foto: Arne Olav Østerbø)