Veganlegget Bjordal-Søreide

Årstal: 1970-1979 | Bjordal
Anleggsarbeidarar gjer seg klar for arbeid.

Ein del av arbeidsstokken på veganlegget Bjordal-Søreide på midten av 1970-talet. Frå venstre ser vi Harald Søreide, Langhelle, Anders Søreide (bak) og formann Åstveit til høgre. (Årbok Høyanger 2018, Veganlegget Bjordal-Søreide, Anders Søreide. Foto: Arne Olav Østerbø)