Veganlegget Bjordal-Søreide

Årstal: 1970-1979 | Bjordal
Borerigg ved oppstart av bygging av tunnel i Bjordal.

Arbeidet med tunellen Bjordal-Søreide starta i desember 1974. Her ser vi boreriggen ved påslaget. Personen til venstre er Anders Søreide som her står saman med formannen Åstveit frå firmaet Lau Eide. (Årbok Høyanger 2018, Veganlegget Bjordal-Søreide, Anders Søreide). (Foto: Arne Olav Østerbø)