Ventar på båten i Trædal

Årstal: 1950-1959 | Ikjefjord
Foto av ei gruppe som ventar på mjølkebåten på Trædal.

I påvente på båten på kaien ved Ura i Trædal, truleg mjølkeruta, ein morgon i slutten av femtiåra. Det er brørne Torkjell (fremst) og Einar, båe med hatt, som skal sjå slektningar vel av garde til Austlandet etter eit opphald i Trædalen. Spesielt er det at alle damene på biletet heiter Borghild Henden; eldste syster deira, men og hennar dotter og dotterdotter. (Årbok Høyanger 2019, Soga om Ura, Narve Trædal. Foto: Privat eige)