Høyanger historielag

Vi jobbar for å fremme interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Høyanger kommune si historie og som kan fortelje om folk sine levekår gjennom tidene.
Årbok 2022

Aktuelle saker

Ny nettside

Ny nettside

Høyanger historielag lanserer nettside 21.12.22

Kvern og kverndrift på Sørebø

Kvern og kverndrift på Sørebø

I det gamle bondesamfunnet måtte ein male kornet sjølv for å lage graut, brød og øl. Dei fleste gardane held seg med eigne kvernhus drifta av vasskraft. Men det var ikkje alle gardar som hadde elvar med god og stabil vassføring året rundt. Særleg var dette eit problem...

Lavik kommunale husmorskule – ein stridens skule

Lavik kommunale husmorskule – ein stridens skule

I åra 1922-1956 var det husmorskule på futegarden på Alværa i Lavik. I Kjerstin Risnes sin artikkel om denne skulen årets årbok kan ein lese om oppstarten, drifta og til slutt nedlegginga av skulen. Som det kjem fram at tittelen på artikkelen, var det ingen enkel sak...

Årbok Høyanger 2022

Årbok 2022

Årboka vart lansert 25.11.22. Her kan du lese om blant anna Lavik kommunale husmorskule.

Bli medlem

9 + 12 =

Årskontingenten er kr 150,-. Faktura blir ettersendt pr. e-post

Kontakt oss

Styreleiar Janne Kristin Bøyum: 90 60 85 17

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243