Høyanger historielag

Vi jobbar for å fremme interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Høyanger kommune si historie og som kan fortelje om folk sine levekår gjennom tidene.
Årbok 2022

Aktuelle saker

Berge ungdomslag

Berge ungdomslag Harald A. Berge skreiv om Berge ungdomslag i samband med at Sogn ungdomslag fylte 50 år. Heftet «Sogn ungdomslag 50 år» blei gitt ut i 1946. Berge ungdomslag blei skipa i 1895, og har med visse avbrot vore tilslutta Sogn ungdomslag. Den første...

Eides Hotell – det første hotellet i Høyanger

Eides Hotell – det første hotellet i Høyanger

Det første hotellet i Høyanger vart reist på tuftene til den gamle husmannsplassen Hagen under Hjetland. Her regjerte enka «Guri i Hagen». Då industrien kom til Høyanger i 1916 bygde ho saman med svigersonen Anders C. Eide opp eit hotell på staden der husa stod....

Rock og blues i Høyanger – historie og lidenskap

Rock og blues i Høyanger – historie og lidenskap

Eg har tenkt å skrive litt om rock og blues som har vore ei interesse for meg så lenge eg kan hugse. Eg meiner alle fortener å ha ein lidenskap. Musikk og då særleg rock og ikkje minst blues, er lidenskapen min. Eg har òg prøvd å forklare det i ein såkalla...

Årbok Høyanger 2022

Årbok 2023

I Årbok Høyanger 2023 kan du lese mange flotte historiar frå Høyanger kommune. Her finn du mellom historia om Høyanger barneskule, Valhall i Høyanger, stølar på Nessane og mjølkebåtrutefart til  på 1930-talet.

Bli medlem

11 + 8 =

Årskontingenten er kr 150,-. Faktura blir ettersendt pr. e-post

Kontakt oss

Styreleiar Gaute Ljotebø: 99 59 41 57

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243