Høyanger historielag

Vi jobbar for å fremme interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Høyanger kommune si historie og som kan fortelje om folk sine levekår gjennom tidene.
Årbok 2022

Aktuelle saker

Veg til Sørestrand

Veg til Sørestrand

For veglause grender og gardar var det å få bilveg fram ei viktig kampsak. Etterkvart vart det ein føresetnad for busetting. Det å få vegutløysing var for mange ein lang og seig prosess. Ein ting var det å få gjennomslag for vegkrav og etter kvart tilskot. Ofte måtte...

Årsmøte Høyanger historielag 2024

Høyanger historielag heldt årsmøte i festsalen på Høyanger samfunnshus 21. februar 2024. Det var 19 tilstade på årsmøtet. Etter 10 år som leiar i Høyanger historielaget takka Janne Kristin Bøyum av. Også skrivar Heidi Johanne Bøyum gav seg og i styret. Som ny leiar...

Årbok Høyanger 2022

Årbok 2023

I Årbok Høyanger 2023 kan du lese mange flotte historiar frå Høyanger kommune. Her finn du mellom historia om Høyanger barneskule, Valhall i Høyanger, stølar på Nessane og mjølkebåtrutefart til  på 1930-talet.

Bli medlem

1 + 14 =

Årskontingenten er kr 150,-. Faktura blir ettersendt pr. e-post

Kontakt oss

Styreleiar Gaute Ljotebø: 99 59 41 57

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243