Årbok for Høyanger 2022 blir lansert fredag 25.11.22 kl 18 i Festsalen i Høyanger samfunnshus.