Høyanger historielag

Vi jobbar for å fremme interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Høyanger kommune si historie og som kan fortelje om folk sine levekår gjennom tidene.
Årbok 2022

Aktuelle saker

Årsmøte Høyanger historielag 2024

Høyanger historielag heldt årsmøte i festsalen på Høyanger samfunnshus 21. februar 2024. Det var 19 tilstade på årsmøtet. Etter 10 år som leiar i Høyanger historielaget takka Janne Kristin Bøyum av. Også skrivar Heidi Johanne Bøyum gav seg og i styret. Som ny leiar...

Jakta på sanninga om Gjest Baardsen på Berge

Rune Osland har søkt etter sanninga om Gjest Baardsen sine bravader på Berge i Høyanger. Høyanger historielag har fått løyve til publisere det han har funne ut. Rune skriv: "I muntlege overleveringar er Gjest Baardsen Sogndalsfjøra nemnd i fleire samanhengar med Berge...

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Årsmøte Høyanger historielag blir helde onsdag 21. februar 2024 kl. 18.30 i festsalen Høyanger samfunnshus Vanlege årsmøtesakar. Saker som skal handsamast på årsmøtet må komme styret i hende innan 14. februar 2024. Enkel servering -Styret-

Årbok Høyanger 2022

Årbok 2023

I Årbok Høyanger 2023 kan du lese mange flotte historiar frå Høyanger kommune. Her finn du mellom historia om Høyanger barneskule, Valhall i Høyanger, stølar på Nessane og mjølkebåtrutefart til  på 1930-talet.

Bli medlem

12 + 8 =

Årskontingenten er kr 150,-. Faktura blir ettersendt pr. e-post

Kontakt oss

Styreleiar Gaute Ljotebø: 99 59 41 57

Kasserar Bjørn Berge: 95 89 10 42

Kontonr.: 3705.16.56254
Vipps: 580374

Organisasjonsnr.: 994671243