Kraftstasjonen til A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker i 1912. (Eigar: A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker)