1920-1929

Stølsgjesebod på Bolstadstølen

Stølsgjesebod på Bolstadstølen

Biletet viser truleg eit stølsgjestebod på Bolstadstølen på 1920- eller 1930-talet. Budeiene og gjestene har stilt seg opp framfor det nye treselet til Bolstad 178/3. Bakanfor ser ein først i Klenryggen, og så i Tussnipa. (Foto: Lars Bolstad/privat eige)

Bryllup på Berge 5

Bryllup på Berge 5

Bilete frå Bryllupet til Ingeborg f. Brekke og Harald Andersson Berge på Indre Berge, bruk 57/2, i 1928. Ingeborg vaks opp i Gulen. På biletet ser vi Sjur Endreson Berge, bruk 55/3, og Andreas Frivik.