1950-1959

Ventar på båten i Trædal

Ventar på båten i Trædal

I påvente på båten på kaien ved Ura i Trædal, truleg mjølkeruta, ein morgon i slutten av femtiåra. Det er brørne Torkjell (fremst) og Einar, båe med hatt, som skal sjå slektningar vel av garde til Austlandet etter eit opphald i Trædalen. Spesielt er det at alle damene...

Kaia i Lavik

Kaia i Lavik

M/S «Sognefjord» ved kai i Lavik i førstninga på 1950 åra. Det første anløp av nye passasjerbåten var 30. mai 1949 ved M/S «Sunnfjord». (Foto: Privat eige)

Bua på Søreide

Bua på Søreide

Bua (butikken) og huset til Jon Søreide på Solhaug på Søreide i 1959. (Foto: Privat eige)

Det gamle kraftverket i Måren

Det gamle kraftverket i Måren

Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Montering av røyrgate og stegen i Ulvegjelet (Foto: privat eige).

Det gamle kraftverket i Måren

Det gamle kraftverket i Måren

Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Her ser vi transport av røyrgate. Fv. Lars Flatebø og Ragnar Orvedal med «Orvedalsmerra». (Foto: privat eige)

Det gamle kraftverket i Måren

Det gamle kraftverket i Måren

Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Her ser vi transport av røyrgate. Fv. Hans Runnestø, Gerhard Daae og Ragnar Orvedal med «Orvedalsmerra». Bygdefolket dreiv kraftverket til slutten av 1980-talet, då vart det overteke av Vadheim kommunale...

Sørestrand bru

Sørestrand bru

I januar 1957 vart ny bru over Mjåsundet ved Sørestrand på øvre Lavikdal bygd. For å løfte brubjelkane av og på lastebilane brukte dei stubbebrytar. Her lastar dei av den siste brubjelken framme ved Sørestrand. (Foto: Karl Gudmundsos. Privat eige/HIM)

Sørestrand bru

Sørestrand bru

På nyåret i 1957 vart ny bru over Mjåsundet ved Sørestrand på øvre Lavikdal bygd. Her ser vi den siste brubjelken på veg gjennom svingen ved Stølsbotn. Håkon Bilsbakk køyrer fremst medan Karl Hellebø ryggar den bakarste lastebilen. Dei bytte på å køyre først, og her...

Sørestrand bru

Sørestrand bru

I januar 1957 vart ny bru over Mjåsundet ved Sørestrand på øvre Lavikdal bygd. Karl Gudmundsos fekk i oppdrag av Bendik Sørestrand å ta nokre bilete i samband med dette arbeidet. Her er eit av dei som viser gamle brua. (Foto: Karl Gudmundsos. Privat eige/HIM)