Teina, skoen, skaktreet, skaksteinane, spildtreet, kvernsteinane, kvernringen og mjølkista (foto i privat eige)