Måren

Det gamle kraftverket i Måren

Det gamle kraftverket i Måren

Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Montering av røyrgate og stegen i Ulvegjelet (Foto: privat eige).

Det gamle kraftverket i Måren

Det gamle kraftverket i Måren

Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Her ser vi transport av røyrgate. Fv. Lars Flatebø og Ragnar Orvedal med «Orvedalsmerra». (Foto: privat eige)

Det gamle kraftverket i Måren

Det gamle kraftverket i Måren

Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Her ser vi transport av røyrgate. Fv. Hans Runnestø, Gerhard Daae og Ragnar Orvedal med «Orvedalsmerra». Bygdefolket dreiv kraftverket til slutten av 1980-talet, då vart det overteke av Vadheim kommunale...