butikk

Ferjekaia i Lavik

Ferjekaia i Lavik

Ferjekaia i Lavik rundt midten på 1960-talet. M/S «Sognefjord» ved kai. (Foto: privat eige)

Bua på Søreide

Bua på Søreide

Bua på Søreide, butikken til Jon Søreide, var ein viktig samlingsplass for gamal og ung. Her ser vi nokre som truleg ventar på mjølkeruta rundt 1980. Frå venstre Henning Østerbø, Sverre Rune Søreide, Per Østerbø, Gunnar Søreide og Jan Kristian Søreide. (Foto: Privat...

Bua på Søreide

Bua på Søreide

Bua (butikken) og huset til Jon Søreide på Solhaug på Søreide i 1959. (Foto: Privat eige)