fabrikk

A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker

A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker

Frå produksjonen av natrium-metall i elektrolysehallen. Råstoffet for produksjon av natrium var etsnatron, som er eit svært farleg stoff som mellom anna tærer all slags vev. Under arbeid med natriumcellene beskytta dei dei seg med vottar på hendene og tøyhetter på...

A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker

A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker

Arbeidarar og funksjonærar ved A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker ein søndag i 1908. Dei i første rekka kjem direkte ut frå fabrikken. Frå venstre Edvard A. Ullebø, Andreas Iversen, Andreas Hermansen, Gabriel Vik, Hans Hovland, Magnus Myrkrok og Lars Nilsen....