Her ser vi bombinga av Oldenburg i Vadheim 7. april 1945 sett frå flya. Vi ser rakkettar som er avfyrt frå eit av flya på veg mot målet. Oldenburg var senka denne dagen, og ligg no på botnen av fjorden. (dykking.no/RAF - krigsarkiv)