gruppefoto

Veganlegget Bjordal-Søreide

Veganlegget Bjordal-Søreide

Ein del av arbeidsstokken på veganlegget Bjordal-Søreide på midten av 1970-talet. Frå venstre ser vi Harald Søreide, Langhelle, Anders Søreide (bak) og formann Åstveit til høgre. (Årbok Høyanger 2018, Veganlegget Bjordal-Søreide, Anders Søreide. Foto: Arne Olav...

Veganlegget Bjordal – Søreide

Veganlegget Bjordal – Søreide

3. mai 1976 var det gjennomslag for den vel 1,5 km lange tunellen gjennom Kroppafjellet mellom Bjordal og Søreide. Her har ein del folk frå Søreide møtt opp på røysa for å feire denne storhendinga. (Årbok Høyanger 2018, Veganlegget Bjordal-Søreide, Anders Søreide....

Ventar på båten i Trædal

Ventar på båten i Trædal

I påvente på båten på kaien ved Ura i Trædal, truleg mjølkeruta, ein morgon i slutten av femtiåra. Det er brørne Torkjell (fremst) og Einar, båe med hatt, som skal sjå slektningar vel av garde til Austlandet etter eit opphald i Trædalen. Spesielt er det at alle damene...

Stølsgjesebod på Bolstadstølen

Stølsgjesebod på Bolstadstølen

Biletet viser truleg eit stølsgjestebod på Bolstadstølen på 1920- eller 1930-talet. Budeiene og gjestene har stilt seg opp framfor det nye treselet til Bolstad 178/3. Bakanfor ser ein først i Klenryggen, og så i Tussnipa. (Foto: Lars Bolstad/privat eige)

Bua på Søreide

Bua på Søreide

Bua på Søreide, butikken til Jon Søreide, var ein viktig samlingsplass for gamal og ung. Her ser vi nokre som truleg ventar på mjølkeruta rundt 1980. Frå venstre Henning Østerbø, Sverre Rune Søreide, Per Østerbø, Gunnar Søreide og Jan Kristian Søreide. (Foto: Privat...

A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker

A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker

Arbeidarar og funksjonærar ved A/S Vadheim Elektrochemiske Fabriker ein søndag i 1908. Dei i første rekka kjem direkte ut frå fabrikken. Frå venstre Edvard A. Ullebø, Andreas Iversen, Andreas Hermansen, Gabriel Vik, Hans Hovland, Magnus Myrkrok og Lars Nilsen....

Sørestrand bru

Sørestrand bru

I januar 1957 vart ny bru over Mjåsundet ved Sørestrand på øvre Lavikdal bygd. Her er dei som var involvert i transporten av brubjelkane til den nye brua. Bak fv. Georg Strandos, Sverre Engen, Andrias Sørestrand, Anders Kjønås, Einar Brendsdal, Bendik Sørestrand,...

Stølsliv i Steinkvia 3

Stølsliv i Steinkvia 3

Godt lag i solveggen på stølen i Steinkvia, ved Bergsvatnet. Framme ser vi Johan Thue (bruk 56/2) med munnspel. Bak frå venstre Alf Thue, Anna Thue, Aslaug Sjursdotter Berge, Selma f. Kvalheim, Helga Knutsdotter Berge og Einar Thue. Alf Thue busette seg i Balestrand,...

Stølsliv i Steinkvia 2

Stølsliv i Steinkvia 2

Steinkvia 1904. Frå venstre ser vi Pernille f. Lønne, Else Lønne, Hilda Sylvarnes og Anna Klævold. I vindauget kan vi skimte Hanna Berge (56/2).

Bryllup på Berge 2

Bryllup på Berge 2

Stort lag i Astrid og Odd sitt bryllup, på "Klanten", bruk 55/1. År 1938.