MS Sognefjord

Kaia i Lavik

Kaia i Lavik

M/S «Sognefjord» ved kai i Lavik i førstninga på 1950 åra. Det første anløp av nye passasjerbåten var 30. mai 1949 ved M/S «Sunnfjord». (Foto: Privat eige)

Kaia i Lavik

Kaia i Lavik

M/S «Sognefjord» ved kai i Lavik. Vi ser Mathilde Kvamme i framgrunnen med postveska på skuldra. Borna ho står saman med er borna til broren Ragnar Kvamme. Siss på armen og Joril står ved sida av. (Foto: Privat eige)

Ferjekaia i Lavik

Ferjekaia i Lavik

Ferjekaia i Lavik rundt midten på 1960-talet. M/S «Sognefjord» ved kai. (Foto: privat eige)