Det første kraftverket i Måren kom i drift hausten 1953. Montering av røyrgate og stegen i Ulvegjelet (Foto: privat eige).