Frå produksjonen av natrium-metall i elektrolysehallen. Råstoffet for produksjon av natrium var etsnatron, som er eit svært farleg stoff som mellom anna tærer all slags vev. Under arbeid med natriumcellene beskytta dei dei seg med vottar på hendene og tøyhetter på...