Jakta på sanninga om Gjest Baardsen på Berge

Rune Osland har søkt etter sanninga om Gjest Baardsen sine bravader på Berge i Høyanger. Høyanger historielag har fått løyve til publisere det han har funne ut. Rune skriv: «I muntlege overleveringar er Gjest Baardsen Sogndalsfjøra nemnd i fleire samanhengar med...